ยุคนี้เรียนสูง ไม่เท่าใช้ชีวิตเป็น

การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่หลาย ๆ คน ยังจำกัดคำว่า “การศึกษา”

ไว้ในแค่ห้องเรียน ตัดสินว่าคนนั้น มีการศึกษา หรือไม่มีความรู้จากวุฒิ

ที่เรียนจบออกมา

และหลาย ๆ คนนั้นก็เชื่อว่า การที่ได้เรียนจบสูงนั้น ก็จะทำให้เรานั้น

มีหน้าที่การงานที่ดี ดีต่ออนาคตแต่ในโลกความเป็นจริงแล้ว การที่เรานั้นเรียนสูง

ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จเสมอไป

เพราะฉะนั้นการเรียนสูงมากแค่ไหน

มันก็ไม่ใช่ประเด็นการที่จะทำงาน ให้เป็นนี่แหละค่ะ คือประเด็นที่สำคัญ

แล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน

เรื่องการเรียน

การศึกษาบ้านเรานั้น ก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของคน ที่เรียนเพียงคนเดียว

การที่เรียนดีเรียน แ ย่ก็อยู่กับตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะพ่อแม่ ครูบาอาจารย์

หรือพี่น้องก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย และบางครั้งสถานที่ที่เราเรียนนั้น

จบมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของเราแน่นอน ว่าทุ กสิ่งก็ขึ้น อยู่กับประสบการณ์

และฝีมือด้วยเช่นกัน ที่จะทำงานและใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่น แต่ถ้าคุณนั้นมีผลการเรียนที่ออกมาดี

ก็จะมีโอกาสว่าจะทำงานเก่งเพราะกว่าจะจบ ก็ต้องฝึกฝนกันมากมายเลยทีเดียว

ซึ่งนั่นก็คิดว่าเคยผ่ านกันมาทุ กคน อย่ างแน่นอนในชีวิตวัยนักศึกษา

เรานั้นจะเห็นได้ว่า ในช่วงที่เราศึกษาอยู่นั้น หากเรานั้นได้คิดผิดทำผิดมันก็

จะลงโ ทษเราได้อย่ างเดียว ก็คือเกรดผลการเรียนของเรานั่นเอง

ถ้าออกมาไม่ดีก็ติ ด F ต้องไปเรียนใหม่ กับรุ่นน้องแต่บางคนนั้น

ก็ไม่ได้ถืออะไร แต่บางคนก็ถึงกับขั้นเครียด ที่จะต้องไปเรียนกับรุ่นน้อง

ชีวิตในวัยเรียนนั้น มีเรื่องเครี ยดกี่เรื่องเอง เท่านั้นค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง

สนุกซะมากกว่า บางคนก็ไม่อย ากจบออกมา เพราะชีวิตในช่วงวัยเรียนนั้น

มีความสนุกมาก เมื่อจบก็จะอยู่ในช่วงวัยทำงาน ซึ่งนั่นชีวิต ก็อาจ

จะมีความสนุกน้อยลงนั่นเองค่ะ ต้องทำงานหาเงิ น ไม่ค่อยมีเวลา

ทำสิ่งที่ตัวเองแบบอย ากผ่อนคลาย

เรื่องที่สองก็คือเรื่องการทำงาน

การเรียนเป็นอะไรที่ง่ายค่ะ สอบไม่ผ่ านก็ลงเรียนใหม่

แต่เมื่อย้อนมองกลับมาแล้ว ก็ทำงานนั้น ข้อหาทำแล้วไม่ผ่ าน

ก็จะเกิดผลหลาย ๆ อย่ างตามมาหรือเพื่อนร่วมงานนั้น ข าดความเชื่อถือ

ในตัวเรานั่นเองค่ะนี่แหละคือโลกความจริงเมื่อเราผิ ดพลาด แต่ในขณะเดียวกัน

ก็เป็นโ รคที่หอมหวาน

เมื่อเราทำงานสำเร็จคุณนั้นจะเกิดคุณค่า ต่อผู้อื่นในวงกว้างเลยทีเดียว

รักคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหลายก็เชื่อว่า ถึงแม้จะเรียนจบจากช่วงวัยเรียนแล้ว

แต่เขาก็ไม่สามารถ

หยุดหาความรู้อยู่แค่นั้นไม่ได้ ต้องศึกษาอะไรแบบจริง ๆ จัง ๆ ในระดับที่สูงขึ้นไปอีก

หรือที่เรียกกันว่ามหาลัยชีวิตนั่นเองค่ะ เพราะไม่มีผลต่อชีวิตของเรา

และเรานั้นถ้าจะลงมือทำอะไรก็ต้องศึกษาไปจนวันต าย คนที่ชีวิตล้ มเหลว

ก็มีเพียงแค่สาเหตุเดียวคือไม่รู้จัก ที่จะเรียนรู้และแก้ไขในสิ่งที่ผิด ทำผิดอยู่ซ้ำ ๆ

จนไม่มีคุณภาพ และหมดความน่าเชื่อถือ สุดท้ายก็คือตัวเองนั้นเกิดความล้ มเหลวค่ะ

นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่า การเรียนสูงนั้นไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญทั้งหมดในชีวิตแต่

สิ่งสำคัญว่าคุณนั้น มีประสบการณ์หรือรู้จักเรียนรู้ในการใช้ชีวิต ให้เป็นมากกว่าเสี ยอีก

การที่เรานั้นจะสำเร็จได้ เราต้องรู้จักเรียนรู้ในการใช้ชีวิต ในการทำอะไรต่าง ๆ

การเรียนไม่ได้หยุด แค่ที่การจบแล้ว ได้ใบปริญญามา แต่เราต้องศึกษา สิ่งต่าง ๆ ในชีวิต

นั่นก็คือชีวิตจริงของเราค่ะ ในการเรียนเราจะได้รับ

“บทเรียน” ก่อน…จึงเจอ “บททดสอบ”

แต่ในชีวิตจริงเราจะเจอ “บททดสอบ” ก่อน…จึงจะได้ “บทเรียน”

ขอบคุณที่มา : yakrookaset