ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้าuลูกศิ ษย์ เห็uสภๅพแล้วถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่

ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านลูกศิษย์ เห็นสภาพแล้วถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ เรื่องราวที่ทำเอาครูประจำชั้นท่านหนึ่งต้องออกมาบอกต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญ หลังได้ไปเยี่ยม ลูกศิษย์ ที่บ้าน หนูน้อยชั้น ป.4 อาศัยกระท่อมที่ไม่ได้มีผนังมิดชิด ไม่มีห้องน้ำ

คุณครูฐิติมา พลภูเมือง อายุ 33 ปี ครูโรงเรีย นบ้านหนองตะโก ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวว่า อยากใ ห้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ ครอบครัวของ นักเรียนคนดังกล่าว

สภาพบ้านเป็น กระท่อมขนาดเล็ก ทำด้วยเศษไม้ ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีห้องนอน หน้าร้อนก็พออยู่ได้ แต่หน้าหนาวต้องนอนขด ครอบครัวนี้ม่ฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็น ของตัวเอง

พ่อและแม่ข องหนูน้องชั้นป.4 ทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพ โดยย้ายไปตามไซต์งาน แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ของโควิดทำให้ไม่มีงานทำ จึงต้องกลับมาที่บุรีรัมย์ จึงต้องมาปลูกกระท่อมบนที่ดิ นของญาติเพราะไม่มีที่ดินของตัวเอง

ด้านครูประจำชั้นเล่าว่า เห็นสภาพบ้าน ของนักเรียน ที่ไม่มีห้องน้ำห้องครัว แล้วรู้สึกหดหู่ เ ป็นห่วงว่าจะอยู่จะกินกัน อย่างไร จึงวอนผู้ใจบุญเข้ามาบรรเทาความเดือดร้อน ของครอบครัวนี้