ลูกกล้วยกลับหัว ช่วยให้ต้นเตี้ย โตไว ให้ผลมากกว่าเดิม 3-4 เท่า

เท คนิคการปลูกกล้วยกลับหัว เพื่อให้ได้ต้นที่แข็งแรง เตี้ยลง ผลใหญ่ขึ้น ออกผลดก และให้ผลผลิตมากขึ้น ถือเป็นวิ ธีที่แปลกแต่ให้ผลเกินคาด โดยปกติต้นกล้วยจะมีลักษณะลำต้นที่สูง เวลาออกผล หรือโดนลมพัด ทำให้ลำต้นหักโค่นก่อนที่กล้วยจะสุก จึงเป็นสาเ ห ตุให้เกิดการปลูกแบบกลับหัว เพื่อแก้ปั ญหาดังกล่าว

โดยอาศัยหลักการง่าย ๆ คือ เมื่อนำกล้วยลงปลูกแบบไม่ปกติ โดยเอายอดทิ่มลงดินและเอารากชี้ขึ้นฟ้า ถือเป็นการ แ ก ล้ ง ต้นกล้วย พืชจำเป็นต้องดิ้ นรน เพื่อหาทางรอ ด โดยการแตกหน่อเพิ่ม 3-4 หน่อ ต้นจะมีความสูงไม่เกิน 1.50 เมตร ออกเครือเร็วกว่ากล้วยที่ปลูกด้วยการนำหน่อลงดิน ที่สำคัญขนาดจะใหญ่ แต่ละเครือได้กล้วยถึง 8-10 หวี

ข้อดีของการปลูกแบบกลับหัว

1. ต้นจะเตี้ยกว่าต้นกล้วยธรรมดา ทำให้ต้นกล้วยไม่หักล้มง่าย

2. มีการแตกหน่อมากขึ้น นำไปขยายพั น ธุ์หรือจำหน่ายเป็นหน่อได้มากขึ้น

3. ออกผลผลิตได้เร็วกว่าเดิมและเก็บเกี่ยวง่ายขึ้น เพราะต้นเตี้ยลง

4. ลูกกล้วยที่ออกมาจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิม

สภาพดินที่เหมาะสม

กล้วยทุกประเภทชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีน้ำท่วมขัง ดินอยู่ระดับเหนือน้ำ ยิ่งถ้าเป็นดินใหม่ไม่เคยปลูกพืชใดมาก่อน จะทำให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น ปลูกได้ทุกฤดูกาล ช่วงที่เหมาะสม ควรปลูกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน เพื่อให้กล้วยตั้งตัวได้เร็ว และสามารถเติบโตได้ในช่วงหน้าฝน โดยไม่จำเป็นต้องรดน้ำ

วิ ธี ก า ร ปลูกกล้วยกลับหัว

1.คัดเลือกหน่อกล้วยที่สมบูรณ์ ให้ได้ส่วนที่เป็นเหง้ากล้วยมากที่สุด เพราะเป็นส่วนสำคัญช่วยให้กล้วยปลูกขึ้นแน่นอน จากนั้นทำการวัดหน่อจากโคนต้นขึ้นมาประมาณ 20 เซนติเมตร แล้วตัดเอาส่วนเกินทิ้ง

2.ทำการขุดหลุมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร หรือขุดให้ใหญ่และลึกกว่าหน่อกล้วยเล็กน้อย ใส่ดินปลูกรองก้นหลุมเล็กน้อย

3.นำเหง้ากล้วยที่ตัดไว้ ไปตั้งลงตรงกลางหลุมปลูก โดยเอายอดปักลงดิน แล้วให้ส่วนที่เป็นเหง้าอยู่ด้านบนกลบดินให้มิดต้น หลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มตามทันที ดูแลรดน้ำวันละ 1 ครั้ง

4.หลังจากปลูกประมาณ 20-30 วัน กล้วยจะเริ่มแตกหน่อให้เห็น ทำการใส่ปุ๋ ย ค อ ก และ ปุ๋ ย ห มั กและรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ

5.กล้วยจะออกผลให้เก็บเกี่ยวใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งเร็วกว่ากล้วยทั่วไปที่ใช้เวลาถึง 8 เดือน ผลผลิตที่ได้ก็มากกว่ากล้วยปลูกด้วย วิ ธี ธรรมดา

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการปลูกกล้วยนั่นก็คือ การดูแลหลังจากที่ออกลูก ควรนำไม้ค้ำยันช่วยพยุงต้นกล้วย เพื่อช่วยในการรักษ า ลำต้นให้สมบูรณ์ก่อนกล้วยจะสุก เพราะแม้ วิ ธี นี้จะช่วยให้กล้วยต้นเตี้ย แต่ผลผลิตกล้วยค่อนข้างจะดก จึงจำเป็นต้องช่วยในการรองรับน้ำหนักของเครือ จะได้ผลผลิตที่สวย สมบูรณ์ น่ารับประทาน ลองไปปลูกกันดูนะครับ วิ ธี ก า รนี้ได้ผลจริง แอดมินก็ทดลองมาแล้ว

ขอบคุณที่มา: bitcoretech.com

เรียบเรียงโดย: admin