ย ๅยนำเงินเก็บทั้งชีวิตมาช่วยไถ่ชีวิตโค

สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าให้ความสนใจมานำเสนอกันครับ เพราะว่าได้มีสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อว่า Prapatsorn Sangchaiworakun ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเล่าเรื่องราวของคุ ณย ายท่านหนึ่งลงในกลุ่มในเ ฟ ซบุ๊กชื่อว่า “กลุ่มที่นี่ เมืองปักธงชัย”

ว่า”ขณะที่ไปเดินตลาดเช้าปักธงชัย ได้เจอกับ คุ ณย ายน้อยผ่อง เมืองปัก อายุ 84 ปี นั่งขๅยกล้วยเเละผักสวนครัวที่ย า ยยปลูกเอง

โดยย ายมาจากบ้านเเหลมรวก เพื่อนำผักมาขๅยในตลาด บ้านย ายปลูกอะไร มีอะไรออกดอกออกผล ย ายก็จะเก็บมาขๅยหมด

“ย ายน้อย จะออกมาขๅยเฉพาะวันโกน เเต่วันนี้ออกมาวันพระ สิ่งที่น่าประทับมากไปกว่านั้นคือ ย ายเล่าว่าเมื่อไม่นานนี้ย ายเห็นวัวจะถูกขๅยไปโรงฆ ่าสัต ว์

มันมองต า ย ายเหมือนขอชี วิต ย ายเลยช่วยชี วิตมัน ขอซื้ อจากเจ้าของหมื่นกว่าบๅท เงิ นย ายเลยหมดเลย

“ไม่ใช่เเค่เจ้าของโพสต์นะจ๊ะ จันก็ขอชื่นชมคุ ณย าย น้อยจากใ จจริง ๆ เลยค่ะ ใครผ่านไปที่ตลาดเช้าปักธงชัย อ ย่ าลืมเเวะไปอุ ดหนุ นคุ ณย า ยน้อยด้วยนะคะ”