นับถือหัวใจ ครูผู้อุทิศตนเพื่อสอนเด็กด้อยโอกาส อาสาเดินไปสอนเด็กๆตามไซต์ก่อสร้าง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่น่าชื่นชมด้วยหัวใจจริงๆ สำหรับคุณครูท่านนี้ ที่เลือกอุทิศตนเพื่อสอนเด็กๆ ตามไซต์งานก่อสร้าง อีกทั้งยังช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนให้สามารถเข้าถึงการศึกษา และมีวิชาอาชีพติดตัวในสังคมอีกด้วย

คุณครูที่กำลังกล่าวถึงก็คือ ครูจิ๋ว” ทองพูล บัวศรี ที่ในอดีตนั้นมีฐานะยากจน และกำพร้าพ่อ แต่ด้วยความมุมานะใฝ่เรียนทำให้ครูจิ๋ว ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน เข้ามาต่อยอดอนาคตของครูจิ๋ว ในขณะเรียนอยู่นั้น ครูจิ๋วเองก็ต้องทำงานไปด้วย เพื่อเป็นเสาให้กับครอบครัว ส่งเสียน้องๆ ทั้ง 7 คนให้ได้เรียนหนังสือตามความตั้งใจ

และเมื่อครูจิ๋วเรียนจบปริญญาตรี ก็มีความฝันที่จะอยากไปทำงานบนดอย แต่ด้านคุณแม่ก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนัก เพราะตัวครูจิ๋วเป็นพี่สาวคนโต ต้องคอยดูแลน้องๆแทนแม่

ครูจิ๋วจึงได้ตัดสินใจเป็นครูอาสาอย่างเต็มตัว เลือกเป็นครูข้างถนน แทนที่จะไปประกอบอาชีพครูตามโรงเรียนใหญ่ๆ ใช้เวลาอุทิศตนเพื่อสอนเด็กยากจน ด้อยโอกาส รวมไปถึงเด็กเร่ร่อน และมักจะทำหน้าทีเข้าไปสอนในแหล่งก่อสร้างเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กๆ ได้นำไปต่อยอดในอนาคตมาถึงปัจจุบัน

ข้อมูลและรูปภาพ: news1live., research.eef.or.th

เรียบเรียงโดย : บอบบาง 99