ยายวัย 82 ปีสู้ชีวิต ไม่คิดท้อ แม้ปั่นจักรยานไม่ไหว แต่ใจสู้เดินเข็นรถขายขนม

ชีวิตต้องสู้ยายเล็ก วัย 82 ปี ชาวบ้าน ต.หนองแฝก อ.สารภี 82ปีจ.เชียงใหม่ ไม่นิ่งดูดาย ทำขนมข ายถึงแม้จะปั่นจักรยานไม่ได้ นำขนมใส่ตะกร้าเบาะหลังจักรยานเดินเข็นไปไกลนำขนมไทยเพื่อไปวางขา ย เลี่ยงชีพ ด้านยายเล็กเผยข ายขนมไทยมาตั้งแต่อายุ 25 ปี พอเริ่มแก่ขี่จักรยานไม้ได้ต้องใช้วิธีจูงไป

ก่อนหน้านี้เช่าบ้านขา ยขนมอยู่ที่ จ.ลำพูน เด็กนักเรียนเห็นเกิดความส งส า รจึงรวบรวมเงิ นซื้ อจักรยานคันปัจจุบันให้ เมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ พบว่ามีหญิงวัยชราคนหนึ่งเดินเข็นจักรยานบรรทุกขนมออกจากบ้านไปตามถนนท่ามกลางรถยนต์วิ่งผ่านไปมา เพื่อนำขนมไปข ายที่บริเวณศาลเจ้าพ่อประตูโขง ทางเข้าบ้านกู่แดง ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นประจำทุกวัน

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เข้าพบหญิงวัยชราดังกล่าวทราบชื่อ”ยายเล็ก” นางสมเล็ก ช่างสาน อายุ 82 ปีเป็นชาวบ้านเหล่า หมู่ 5 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พร้อมกับให้รายละเอียดว่ามีอาชีพทำขนมหลายชนิด เช่น ขนมสอดไส้, ตะโกวุ่น,หอหมกปลา,ห่อหมกไก่ ส่วนขนมกล้วย ลู กส าวเป็นคนช่ ว ยทำให้

ได้ทำขนมข ายมาตั้งแต่อายุ 25 ปี แต่ก่อนนั้นได้เช่ าบ้านอยู่หลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่ อ.เมืองลำพูน เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาทางนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญอุปถัมภ์เกิดสง ส า ร ยาย ที่ไม่มีจัก รยา นใช้จึงได้รวบรวมเ งิ นซื้ อจั ก รยา นให้ใช้ เมื่อย้ายมาอยู่ที่บ้านเหล่าที่อยู่ปัจจุบัน ได้อาศัยอยู่กับลูกๆหลานๆ รวม 6 คนด้วยกัน

โดยลู กสาวกับลู กเขยมีอาชีพเป็นช่างแอร์ ส่วนยายก็ยังทำขนมข า ยอยู่ ทุกช่วงบ่ายจะเข็นจักรยานบรรทุกขนมออกมาขา ยที่บริเวณศาลประตูโขง มีร้านกาแฟต๋าแ จ้ง ที่มาเปิดร้านข า ยในบริเวณเดียวกัน เป็นลู กค้าประจำ รับซื้อไปข ายคู่กับกาแฟ แต่บางวันร้านเขาหยุดพักไป

ส่วนลู กค้ าคนอื่นๆที่ผ่านไปมาก็จะแวะซื้อด้วยเช่นกัน ในราคาพ่วงละ 20 บ าท”ยายเล็ก”กล่าวอีกว่าทางลู กสาว เคยพูดเสมอว่าแม่แก่แล้วหากเห นื่อยก็หยุ ดข ายได้เมื่อไปข ายก็อย่ากลับบ้านมืดค่ำเพราะมันอั น ตร ายรถราก็เยอะ ทางยายบอกว่ายังทำได้ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆ อยากช่ว ยลู กทำมาหากินไปเรื่อยๆเพื่อแบ่งเบาภ าร ะในครอบครัว

ส่วนเงิ นที่หามาได้เก็ บไว้เป็นต้นทุนทำข นมขา ยวันต่อๆไป ไว้ทำบุญและซื้ อย ารัก ษ าโ รคประจำตัวซึ่งตนป่ ว ยเป็ นโ ร คเลื อ ด

อย่างไรก็ตามฝากบอกถึงคนที่กำลังต กงาน หรือประสบปัญหาทางเศรษ ฐกิ จในช่วงโ ค วิ ดระบ า ดของให้ทุกคนอย่าท้ อแ ท้ เหมือนตนถึงแม้จะอายุมากแล้วเดินเหินลำบ าก แต่ก็ไม่ย่ อท้ อถึงแม้ และใครที่ประสบปัญหาอยากไม่มีงานทำคิดจะค้ าข าย หากอยากได้สูตรทำขนม ตนยินดีจะให้สูตรเพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ ต่อไป