ไม่อยากเหนื่อยแล้ว! “พิศณุ นิลกลัด” ขอแค่ได้ใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างเรียบง่ายในช่วงบั่นปลายชีวิต

เชื่ อว่าหลายคนคงรู้จัก และคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี สำหรับผู้ประกาศข่า วมากความสามารถ อย่าง “พิศณุ นิลกลัด” โดยเจ้าตัวได้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปี มีผลงา นมาแล้วมากมาย จนกลายเป็นที่รู้จัก และเป็นขวัญใจแฟนๆหลายคน โดยเจ้าตัวชื่นชอบกีฬามา ตั้งแต่ยังเล็กๆ ก่อนจะเริ่มเข้าสู่แวดวงข่า ว

โดยเริ่มจากการเป็นคอลั มนิสต์ และนักข่า วในหนังสือพิมพ์สย ามกีฬารายวัน ทำข่า วกีฬาอยู่หลายประเภท ซึ่งเจ้าตัวมีความสุขมาก กับอาชี พที่ได้ทำ เพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ และใ ฝ่ฝันมาตั้งแต่ยังเล็กๆ จ นมีโอกาส ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวเป็นพิธีกร ผู้ประกาศข่า ว และเจ้าของรายการชื่อดังมากมาย

ภายหลังเจ้าตัวได้ย้ายจากช่องหลากสีมาอยู่ที่ช่องน้อยสีแทน หลังจากอยู่มานานหลายปี ทั้งนี้เจ้าตัวเล่าว่าคิดมานาน และทำใจมานานกว่าจะตั ดสินใจย้ายไปอยู่ช่องอื่น เพราะทำมานาน และรู้สึกผู กพันไม่น้อยเลย ซึ่งชีวิตของเจ้าตัวตอนนี้ลงตัว และมีความสุขเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

แม้จะไม่ได้มีมากเท่ากับพิธีกรร่วมช่อง อย่าง “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” ซึ่งเป็นที่รู้จัก และมีง าน มากมาย จนมีฐานะเป็นอันดั บหนึ่งของวงการสื่ อ โดยเจ้าตัวอยู่เป็นอันดั บที่สองรองลงมา แต่เจ้าตัวก็รู้สึกพอใจแล้ว เพราะมีภรรยาแค่คนเดียว กับบุตรอีกหนึ่งคน ซึ่งตอนนี้ก็โตแล้ว

โดยบอกว่า มีค รอบครัวเป็นของตัวเองแล้ว เจ้าตัวไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่ วงอีก จึงขอใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายดีกว่า  ไม่จำเป็นต้องพย ายามอะไรมากมาย เพราะอ ายุตอนนี้เริ่มมากแล้ว ขอใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดดีกว่า