เตรียมขึ้นค่าไฟ 4 บาทต่อหน่วย 1 พฤษภาคมนี้ นับว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังตรึงราคามาตลอดปี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประกาศ ปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม ส่งผลให้ปะชาชนต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นหน่วยละ 4 บาท

โดยเมื่อปี 2564 ได้มีการตรึงราคาอัตราค่าไฟฟ้าด้วยการตรึงค่า FT ตลอดทั้งปีไว้ที่ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเริ่มปรับขึ้นรอบบิลเดือน ม.ค.-เม.ย. 2565 เป็น 1.39 สตางค์ต่อหน่วย

ในรอบล่าสุดที่จะเริ่มต้นเดือน พ.ค.นี้ ปรับขึ้น 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.78 บาทต่อหน่วย เป็น 4 บาทต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้นราว 5.8% ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์