ชาวเน็ตแห่ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญ! หลังมีผู้ใจบุญถวายรองเท้า ให้แก่พระบนดอยทั่วประเทศ

อนุโมทนาบุญ! ผู้ใจบุญถวายรองเท้า จำนวน 700 คู่ ให้แก่พระบนดอยต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 319 รูป เพื่อเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวเขา  อนุโมทนาทุ กๆท่าน กุศลนี้เกิดอานิสงค์แล้ว เป็นปีที่ 3 ถวายรองเท้า จำนวน 700 คู่ แก่พระธรรมจาริก

พระผู้เป็นเนื้อนาบุญแห่งพระพุทธศาสนาบนดอยต่างๆ 20 จังหวัดในประเทศไทย ( ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ) จำนวน 319 รูป เพื่อเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

ปีล่ะ 1 ครั้งที่ท่านลงจากดอย มาประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาและพัฒนาบนดอยต่างๆ มาประชุมที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ภาพและข้อมูล พระภู ธรรมนันท์