ทุเรียนร้อยเอ็ด! ชาวโพนทองทดลองปลูกทุเรียนพรหมสวรรค์ได้สำเร็จ แถมยังเนื้อแน่น รสหวาน ถูกปากคนชอบทุเรียนอย่างแน่นอน

ที่ตำบลพรหมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามเสียงร่ำลือ. เสียงเล่าขานว่าชาวนาอำเภอโพนทอง แบ่งที่นา ทดลองปลูกทุเรียนอายุก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ท่ามกลางอากาศธรรมชาติที่ร้อน 38 ํ-42 ํองศา ทุเรียนเริ่มผลิดอกออกผล ได้ขาย-ได้กิน เจ้าของสวนเชิญชม-ชิม-ลิ้มรสหวานกลิ่นหอมอ่อนๆ -เม็ดเล็กลีบ ทำให้เนื้อเยอะ ถูกปากแน่นอน

นายพงษ์ศักดิ์ พิมพ์บูล อายุ 39 ปี ชาวบ้านหนองน้ำแดง ตำบลพรหมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าของสวนทุเรียน จำนวน 50 ต้น (ที่ออกผล) ปลูกใหม่จำนวน 100 ต้นในที่นา 25 ไร่ เปิดใจว่า อดีต 6 ปีที่ผ่านแบ่งที่นาที่ปลูกข้าวกินทดลองปลูกทุเรียน จำนวน 50 ต้น

โดยใช้ต้นตอจากการเพาะเม็ดทุเรียน(ป่า) แล้วนำพันธ์ทุเรียนต่างที่ต้องการมาเสียบยอดเคยมีคนปรามาสไว้ว่า ยังไงๆก็ปลูกทุเรียนไม่สำเร็จ(ตายทิ่มหมด) เพราะอากาศที่ร้อยเอ็ดไม่เหมาะ ฤดูร้อนอากาศร้อนทะลุ 40 องศาเป็นสิ่งที่ทุเรียนไม่ชอบ เจริญเติบโตยากยิ่งนัก

จึงเป็นแรงจูงใจ ทุ่มเททั้งจิตใจ เฝ้าสังเกตุธรรมชาติ พบว่าที่ท้องทุ่งนาแสงแดดยามบ่ายร้อนกว่าแสงแดดยามเช้า ใบทุเรียนจะเกิดการเสียน้ำจนเกิดใบไหม้ หรือ(Sunburn) ใบทุเรียนโดนแดดเผาจนใบไหม้ แก้ปัญหาโดยไม่ตัดพืชที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากบริเวณโคนต้นทุเรียน เพื่อเป็นพืชคลุมดินประโยชน์พืชคลุมดินจะทำให้ดินอุ้มน้ำบริเวณโคนและรากของต้นทุเรียน

นอกจากนี้ ให้ธาตุอาห่ารเสริมใบเพื่อให้ใบทุเรียนหนากันกันแสงแดด แค่นี้ รอ ระยะเวลา 5-6 ปีทุเรียนก็ออกดอกออกผลให้ได้ขาย ได้กินแล้ว สนใจติดต่อโทร 0805562774