เสื้อผ้าเด็ก ของเล่นเก่า อย่าทิ้ง

การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน คือการให้ที่แท้จริง การที่เราได้มอบโอกาสหรือมอบสิ่งของให้กับผู้ที่ยากไร้ ยังได้อานิสงส์ ที่ได้ต่อลมหายใจต่อชีวิต ให้กับผู้คนที่ด้อยโอกาสเหมือนกับเรื่องราวของคุณหมอสมชายที่ได้อุทิศตนช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่บนยอดดอยสูง

นายสมชาย ศิริเทพทรงกลดแพทย์อาสาที่บุกป่าฝ่าดงเพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากคนไร้สัญชาติและขาดโอกาสในถิ่นทุรกันดาร เรามักจะเห็นเรื่องราวของ หมอสมชายอยู่บ่อยครั้ง หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ในพื้นที่ห่างไกล จากความเจริญ

และในการเดินทางลงพื้นที่ บางครั้งต้องใช้ระยะเวลาเป็นวันๆกว่า ทีมแพทย์ของหมอสมชายจะเดินทางไปถึงเรียกได้ว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยากลำบาก แต่หมอสมชายเองก็ไม่เคยย่อท้อ ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กคนชรา ผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้คนไร้สัญชาติ เรียกได้ว่าเป็นที่พักพิงให้กับผู้คนเหล่านั้นได้อุ่นใจ

โดยล่าสุดคุณหมอสมชายได้ออกมาเปิดเผย ต้องการเปิดรับบริจาค เสื้อผ้าเด็กอ่อนและอุปกรณ์เลี้ยงเด็ก รวมไปถึงของเล่นต่างๆเพื่อส่งมอบให้กับผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร

ก่อนหน้านี้เรามักจะเห็นหมอสมชายออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสังคมกันอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเก่าๆหรือหมอนเก่าๆสามารถแบ่งปันสิ่งของเหล่านี้ให้กับผู้ที่ขาดแคลนสำหรับคนอื่นที่มีเสื้อผ้าเยอะหรือเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว