ไอเดียบ้านสุนัขจรจัดในเมือง “จรจัดสรร”

ไอเดียบ้านสุนัขจรจัดในเมือง “จรจัดสรร” โครงการนี้ถูกจัดทำขึ้นมาจากเพจเฟซบุ๊ก จรจัดสรร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาหมาจรจัด และโครงการนี้มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งจริง ๆ แล้วประเทศไทยก็ประสบกับปัญหานี้มายาวนาน และยังไม่มวิธีการแก้ไขปัญหาที่ลงตัวเท่าที่ควร

ไอเดียบ้านสุนัขจรจัดในเมือง “จรจัดสรร” เป็นการติดตั้งที่พักพิงของสุนัขจรจัดในเขตเมืองหรือชุมชน โปรเจคนี้ได้ทำงานร่วมกับโครงการสุนัขชุมชนเมืองทองธานี ด้วยการติดตั้งสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก สามารถกันแดด กันฝน ให้กับหมาจรจัดในชุมชนเมืองเพื่อสังคมน่าอยู่ และยกระดับสวัสดิภาพให้ดีขึ้นของทั้งคนและสุนัข

โดยทางเพจจรจัดสรร ได้อธิบายเหตุผลในการทำโครงการครั้งนี้ว่า “ปัญหาหมาจรจัดเลยควรแก้ที่ต้นเหตุ เพราะในปัจจุบัน ประชากรหมาจรจัด มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี หน่วยงานเร่งทำหมัน แต่ก็ไม่ทันกับการเกิด เพราะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรงนี้ยังมีจำนวนน้อยกว่าสัดส่วนของประชากรหมาจรจัด รวมถึงพอจำนวนหมาจรจัดเพิ่มขึ้น การจับเข้าศูนย์ทั้งหมดก็เป็นเรื่องยากค่ะ จากการลงพื้นที่ ศูนย์พักพิงหมาจรจัดในปัจุบัน”

การจัดการปัญหาหมาจรจัด มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย ควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย ซึ่ง “จรจัดสรร” เป็นเพียงแค่แนวทางในการลดหรือบรรเทาปัญหาหมาจรจัดและยกระดับสวัสดิภาพของชุมชนและหมาจรจัดให้ดีขึ้นเท่านั้น

“จรจัดสรร” เป็นโครงการเล็ก ๆ โดยเริ่มจากปัญหาหมาจรจัด ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบด้านมุมมอง ทัศนคติ ทำให้เกิดความขัดแย้ง ดังจะเห็นได้จากการแสดงความคิดเห็น ในมุมของคนที่ได้รับผลกระทบ และในมุมของคนที่พยายามร่วมมือในการแก้ปัญหา ดังนั้น ปัญหาหมาจรจัด ไม่มีใครผิดค่ะ คนที่ช่วยเหลือหมาไม่ผิด คนที่ได้รับผลกระทบก็ไม่ผิด หมาจรเองก็ไม่ผิดค่ะ ‘คนที่ไม่มีจิตสำนึกแล้วทิ้งหมา ผลักภาระให้สังคม ต่างหากที่ผิด’

ทั้งนี้เรื่องราวของโครงการนี้ ได้มีภาพเผยแพร่ออกไปสู่โลกโซเชียลก็ต่างมีทั้งคนที่เห็นด้วย และคนที่เห็นต่าง สุดท้ายนี้ทางเพจและโครงการเองก็ยืนยันว่าพยายามจะหาทางออกของปัญหานี้โดยส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายให้น้อยที่สุด